ایـــران خـــودرو

از بزرگترین سرمایه گذاران تبدیل ایده به پدیده

مراحل همکاری ایران خودرو و شرکت های دانش بنیان

۱- ثبت نام اولیه
۲- ثبت شرکت دانش بنیان
۳- ارسال درخواست به شرکت دانش بنیان
۴- ارسال پیشنهادیه توسط شرکت دانش بنیان
۵- انعقاد قرارداد

اخبار

آمار و ارقام

285

شرکت های دانش بنیان

0

درخواست های ارسالی به
شرکت های دانش بنیان

0

پیشنهادیه های ارائه شده

0

قراردادها

درباره ما

مركز همكاري هاي فناروانه دانش بنيان گروه صنعتي ايران خودرو در سال توليد دانش بنيان، اشتغال آفرين بنا به دستور مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو جهت ارتباط و همكاري با شركت هاي دانش بنيان و مراكز علمي دانشگاهي ایجاد شده است. با همکاری نظام ایده ها و نیازها و شرکت ایران خودرو كليه شركتهاي دانش بنيان در سراسر كشور مي توانند ضمن ثبت نام در اين سامانه، با وارد نمودن مشخصات، داوطلب همكاري با گروه صنعتي ايران خودرو در كليه حوزه هاي گوناگون نوين فناوري و تكنولوژي باشند.

آدرس: تهران - كيلومتر ۱۴ جاده مخصوص كرج (بزرگراه شهيد لشكري ) ، شركت ايران خودرو

ایمیل: info@nan.ac

مجموعه ما