نیاز

حمایت، مسأله

0

اگر نیاز به پژوهش، طراحی، تولید و خدمات خاصی دارید.


اگر نیاز به حمایت و سرمایه گذاری از عناوین تحقیقاتی مشخصی دارید.


اگر نیاز به حمایت از مسائل کلان ملی، اولویت های تحقیقاتی جامعه و صنعت دارید.


اگر قصد حمایت از حل علم محور مسائل اجتماعی (آب، محیط زیست، اعتیاد، طلاق و ...) دارید.


اگر قصد دارید مسأله حل نشده و موضوعات فراگیری را جهت هم اندیشی به اشتراک بگذارید.


اگر قصد حمایت و ترویج کرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی دارید.

ایده

طرح، پیشنهاد

0

اگر ایده، طرح و پیشنهاد خاصی برای پژوهش، طراحی، تولید و خدمات مشخصی دارید.


اگر موضوع تحقیقاتی در جهت حل مسائل کلان ملی و اولویت های جامعه و صنعت دارید.


اگر پیشنهاد خاصی جهت حل علم محور مسائل و آسیب های اجتماعی دارید.


اگر دستاورد پژوهشی شما (مقاله، کتاب، اختراع و ...) در راستای حل کاربردی نیاز خاصی قرار می گیرد.


اگر تجربیات اجرایی یا محصول دانش بنیانی برای ارائه در اختیار دارید.


اگر نظریه های علمی در جهت حل مسائل استراتژیک و اساسی جامعه دارید.